SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Sigurd Knudtzon
Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Oppsummering av forhandlinger

Etter gjennomførte forhandlinger bør forhandlingsgruppen systematisk gå gjennom sine erfaringer for å sikre en hensiktsmessig gjennomføring og være en evaluering.
Jeg har utarbeidet en sjekkliste som kan være et hjelpemiddel i prosessen: 

A. Resultatet

 • Oppnådde vi en skriftlig avtale?
 • Er avtalen bedre enn vårt beste alternativ til en avtale (BATNA)?
  •  Hvordan?
 • Fikk vi ivaretatt våre interesser i avtalen? 
  • Hvilke/hvilke ikke?
  • Er det andre måter vi eventuelt kan få ivaretatt våre ikke-oppfylte interesser på?
 • Har avtalen et klart grensesnitt med hensyn til partenes respektive rettigheter og plikter?
 • Har avtalen den form, kvalitet og den grundighet som dette avtaleforholdet krever?
 • Er det noen mulighet for misforståelse mellom partene om hva vi er blitt enige om?

Fakta

BATNA = Best Alternative To Negotiated Agreement
= beste alternativ til en fremforhandlet løsning

B. Gjennomføring av avtalen

 • Er avtalen forankret i organisasjonene?
  • Vår organisasjon?
  • Overfor hvem?
  • Hvordan?  
  • Motpartens organisasjon?
 • Er det lagt til rette for at avtalen kan gjennomføres/implementeres i organisasjonen?
 • Er det forhold som fremkom under forhandlingene som vi særlig bør informere om?
  • Risiko/muligheter?  
  • Personrelaterte forhold? 
  •  Krysskulturelle forhold?

C. Forberedelsene

 • Forberedte vi forhandlingene så godt som vi kunne gjøre.
  • Var det forhold som vi burde ha forberedt oss bedre på?
  • Var det noe vi hadde overdrevet betydningen av?

D. Selve forhandlingene

 • Hvordan var den første kontakten med motparten?
 • Forhandlet vi med rett person hos motparten?
 • Var motparten kjent med alternativer (BATNA) og interesser?
 • Hadde vi tilstrekkelig kunnskap om motpartens alternativer (BATNA) og interesser?
 • Var vår utgangsposisjon hensiktsmessig?
  • For høy/lav?
 • Hadde vi kunnskap om motpartens ambisjonsnivå og reservasjonspunkt?
 • Hadde motparten kunnskap om vårt ambisjonsnivå og reservasjonspunkt?
 • Var kjøpslåingen hensiktsmessig?
  •  Ga vi oss i kjøpslåingen for tidlig eller for sent?
  •  Når vi ikke imøtekom motpartens forslag, fortalte vi vår begrunnelse klart?
 • Kan forhandlingene kategoriseres som posisjonsforhandlinger, samarbeidsforhandlinger, eller begge deler?
  • Hvordan?

E. Kommunikasjonsprosessen

 • Når vi ikke var enige i motpartens forslag, var vår tilbakemelding og vårt motforslag konstruktive?
 • Kommuniserte vi hensiktsmessig med motparten?
  • Hvordan?
  • Opptrådte vi samordnet?
  • Oppfanget vi de riktige signalene?
  •  Var vi flinke til å lytte?
  •  Stilte vi relevante spørsmål i riktig rekkefølge?
 • Kommuniserte motparten hensiktsmessig?
 • Hvordan var kommunikasjonen mellom partene utover det rent verbale?
  • Kulturelle forskjeller/opptreden i forskjellige "rammer"?
 • Håndterte vi problemene som reiste seg på en konstruktiv måte?
  • Opptrådte vi eller motparten på en uetisk måte ved for eksempel unødvendig maktutøvelse, trusler, ubehøvlet språkbruk etc.?
 • Når det oppsto problemer, kunne vi ha opptrådt på en alternativ måte?
  • Hvilken måte?
 • Hvordan kunne vi ha opptrådt annerledes dersom vi ikke kom frem til en avtale?

Støtte