IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anne Guri Selnæs
Daglig leder og kommunikasjonsrådgiver Hermenes AS

10 tips for bedre presentasjoner

Vinn publikum – Ha struktur – Gjør det enkelt

  1. Definer settingen og klargjør hva slags møte dette er.
  2. Minn publikum på deres rolle i møtet.
  3. Bygg presentasjonen rundt hva publikum trenger å vite for å oppnå sin ønskede situasjon.
  4. Start argumentasjonen med konklusjonen og gå deretter ned i detaljene.
  5. Finn et overordnet tema som underbygger ditt budskap, og bruk dette både i tekst og illustrasjoner.
  6. Begrens deg til ett budskap per slide.
  7. Bruk fullstendige aktive setninger i overskriftene og unngå lange tekstblokker på slidene.
  8. Bruk den enkleste og tydeligste illustrasjonen og la den få dominere skjermen
  9. Unngå kulepunkter og stikkord – det passer best i ditt manus.
  10. Planlegg avslutningen like nøye som starten,