IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Handlingsplan

Hvem som gjør hva i etterkant av et møte, og ikke minst innen når? Hvem følger opp, og skal det holdes flere møter? Isåfall når?
Når et møte har kommet til det punktet at alle sakene er ferdigbehandlet, er det tid for å bestemme hvem som gjør hva i etterkant. Hva er de konkrete tingene som må gjøres av hver og én etter møtet?

Handlingsplanen skal vise:

  • hva som skal gjøres innen neste møte
  • hvem som skal gjøre det
  • når det skal gjøres
Samt, dersom det inngår i en møteserie:

  • skisse til møteplan for neste møte
  • neste møtetidspunkt

Tips til bruk

Du kan henge et flippoverark med tom handlingsplan på veggen fra starten av møtet. Så fylles saker på i "hva"-kolonnen underveis, mens navn ("hvem") og dato ("når") føres på ved møteslutt.

Flipparket blir tatt med på neste møte for oppfølging og evt. påføring av nye aktiviteter. Det samme arket blir fotografert og tatt med i referatet fra hvert møte.

Den beste måten å finne en som skal være ansvarlig under "hvem", er at møteleder ber om frivillige. Den frivillige blir så bedt om å foreslå en realistisk dato for "når". Slik sikrer gruppen av motivasjonen er best mulig. 

Typiske misforståelser ved bruk av handlingsplan:

  • Punktene utarbeides ved idéstorm, og blir ikke spesifikke nok
  • Punktene blir ikke personlige nok til å føre til handling
Sakene på handlingsplanen bør være så konkrete og handlingsorienterte som mulig, men ikke for detaljerte. For eksempel: "SWOT-analyse i PPT-form", er nok. Det er ikke nødvendig å dele oppgaven opp i mindre deler. Handlingene må ikke være for generelle heller, som for eksempel "starte strategiplanleggingen".

Last ned malene og bruk dem til å lage handlingsplaner for din bedrift.