IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Sigurd Knudtzon
Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Salg av bedrift - er timingen riktig?

Når er det mest hensiktsmessig og verdiskapende å selge?
 

En av de viktigste forholdene en selger av en bedrift må tenke gjennom er når det er mest verdiskapende og hensikstsmessig å selge. Timing kan ha stor påvirkning for om en lykkes med å nå sine mål. Nedenfor er det listet en del forhold en bør tenke gjennom for å vurdere om timingen er riktig for å selge en bedrift.

A) Er de generelle markedskonjunkturene gode?

 • Hvordan ser makroøkonomien ut og hvordan er forventningen fremover?
 • Hvordan har børsutviklingen vært de siste 3-12 månedene?
 • Hvordan er det generelle aktivitetsnivået for kjøp og salg av selskaper?
 • Hvordan er tilgangen til finansiering for industrielle og finansielle investorer?

B) Er den konkrete bransjen attraktiv nå og hvordan forventes dette å utvikle seg?

 • Hvordan er den historiske veksten og hvordan er den forventet å bli i tiden fremover?
 • Hvordan er lønnsomheten i bransjen?
 • Er det spesielle endringer av vesentlig karakter som nylig har skjedd eller er forventet å skje i tiden fremover?
  • Endringer i regulatoriske rammevilkår
  • Teknologiskift
  • Endret konkurransesituasjon

C) Er bedriften moden for salg, eller er det forhold som bør endres, videreutvikles og forbedres først?

 • Avhengighet av nøkkelpersoner: Kan avhengigheten av nøkkelpersoner reduseres? Hvordan kan dette eventuelt gjøres?
 • Lønnsomhetsforbedring: Kan kostnader reduseres eller inntekter økes (med positiv margin)? Hvor lang tid vil dette ta og hva vil det kreve?
 • Likviditetssituasjon: Hvis likviditeten er veldig presset, er det et dårlig forhandlingskort ved salg av en bedrift. Hva kan gjøres for å forbedre likviditeten? Hvor lang tid vil dette ta og hva vil det kreve?
 • Produktutvikling: Er nylanseringer eller oppgraderinger nært forestående?
 • Kunder og markedssamarbeid: Er nye / utvidede kunder, markedssamarbeid, distribusjonsmuligheter eller lignende nært forestående?
 • Dokumentasjon: Tydelig beskrivelse av systemer / prosedyrer / rutiner og dokumenterte avtaler med kunder / leverandører / partnere vil gi et bedre inntrykk ved salg av bedriften. Hvordan er status på dette i dag? Hvor lang tid vil det ta å utbedre dette og hva vil det kreve?
 • Forholdet mellom eier og bedrift: Er det mange uavklarte og utydelige forhold mellom eier og bedrift? Hvor lang tid vil det ta å utbedre dette og hva vil det kreve?

D) Eiers situasjon og prioriteringer

 • Hvordan er behovet for likviditet?
 • Hvilke alternative anvendelsesområder finnes for likviditet som frigjøres gjennom salget?
 • Hvilket engasjement har eier i bedriften og er det endringer knyttet til dette?
  • Aktivitetsnivå
  • Formell stilling
  • Kompetansemessig bidrag
  • Motivasjon, entusiasme og gjennomføringsevne
Det mest ideelle tidspunkt å selge på er når forholdene knyttet til punkt A, B og C ovenfor peker oppover. En slik situasjonen er imidlertid ikke alltid til stede. Derfor er det mer en ”kunst” enn en ”vitenskap” å bestemme tidspunkt for salg av en bedrift.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte