DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Innkalling til generalforsamling ved kapitalnedsettelse

Mal gitt av reglene i aksjelovens § 5-8 til 5-10. Malen inneholder også et eksempel på ferdig innkalling tilekstraordinær generalforsamling.
Ved en nedsettelse av aksjekapitalen, treffes beslutningen av generalforsamlingen. Generalforsamlingen innkalles av styret. De generelle reglene for dette er gitt av aksjelovens § 5-8 til § 5-10 og eventuelle særskilte bestemmelser i selskapets vedtekter.

I tillegg til de generelle kravene skal innkallingen inneholde styrets ordrette forslag til generalforsamlingens vedtak om kapitalnedsettelse med begrunnelse og redegjørelse, jf. aksjelovens § 12-3. Dette kan gjerne være vedlegg til selve innkallingen.

Fakta

Aksjelovens krav til innkalling ved kapitalnedsettelse står i § 12-3.
Dersom ikke generalforsamlingen samtidig skal behandle årsregnskapet, må innkallingen opplyse om at utskrift av siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er lagt ut på selskapets kontor.

Last ned eksempelet på innkalling til ekstraordinær generalforsamling for å behandle kapitalnedsettelse.

Støtte