Kapitalforhøyelse

En kapitalforhøyelse i formell forstand omfatter kun utvidelse av aksjekapitalen. Få guiden og malene du trenger for å gjennomføre det korrekt.

Les mer
Ekspertene

Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.Konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon, fisjon, stiftelse, gaver, opptak av lån og lignene. En kapitalforhøyelse i formell forstand omfatter imidlertid kun utvidelse av aksjekapitalen.

Forhøyelsen av aksjekapitalen kan enten skje ved at:

Alt. 1: det tilføres ny egenkapital gjennom nytegning av aksjer fra nye eller eksisterende aksjonærer. Betegnes også emisjon (eller nyemisjon)

Alt. 2: andre deler av egenkapitalen omdisponeres til aksjekapital. Betegnes gjerne fondsemisjon.

Ekspertene

Ekspertene - Kapitalforhøyelse

Olav Fr. Perland

Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

  • DokumentmalerStyrets redegjørelse for tinginnskudd - Når en bedrift skal øke sin aksjekapital, kan dette gjøres ved å skyte inn eiendeler istedenfor kapital. Dette kalles tingsinnskudd. I så tilfelle må styret utarbeide en særskilt redegjørelse. som angitt i ASL § 2-6, jfr ASL § 10-2. (26.06.2008)
  • DokumentmalerRevisors uttalelse om redegjørelse for tingsinnskudd - Når en bedrift skal øke sin aksjekapital, kan dette gjøres ved å skyte inn eiendeler istedenfor kapital. Dette kalles tingsinnskudd. I så tilfelle må styret utarbeide en særskilt redegjørelse, som revisor må gi sin uttalelse om. (26.06.2008)
  • DokumentmalerRevisors bekreftelse på mottatt tingsinnskudd - For å gjennomføre en kapitalforhøyelse må det innhentes erklæring fra revisor om at innskuddet er overført til selskapet. Dette skal sikre at innskuddet er reelt, har tilfalt selskapet og kan tjene til dekning for selskapets kreditorer. (26.06.2008)
  • DokumentmalerTegningsdokument ved kapitalforhøyelse - Aksjelovens § 10-7 krever særskilt tegningsdokument ved kapitalforhøyelse med tingsinnskudd. Se mal med eksempel. (26.06.2008)
  • DokumentmalerStyreprotokoll ved ulike kapitalforhøyelser - Styret fatter sin beslutning om å foreslå kapitalforhøyelse i samsvar med de vanlige regler om styrebehandling. ASL. § 10-3 har imidlertid enkelte bestemmelser om hva styrets forslag minst må inneholde. (26.06.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • Formler og faktaKapitalforhøyelse i aksjeselskap - Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.Konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon, fisjon, stiftelse, gaver, opptak av lån og lignene. En kapitalforhøyelse i formell forstand omfatter imidlertid kun utvidelse av aksjekapitalen.
  • DokumentmalerProtokoll for generalforsamling ved ulike kapitalforhøyelser - Ved forhøyelse av aksjekapitalen er det visse krav til hva generalforsamlingens beslutning minst må inneholde, jmf aksjelovens § 10-1. Se mal med eksempler for bruk ved ulike kapitalforhøyelser.
  • DokumentmalerStyrets redegjørelse for tinginnskudd - Når en bedrift skal øke sin aksjekapital, kan dette gjøres ved å skyte inn eiendeler istedenfor kapital. Dette kalles tingsinnskudd. I så tilfelle må styret utarbeide en særskilt redegjørelse. som angitt i ASL § 2-6, jfr ASL § 10-2.
  • DokumentmalerRevisors bekreftelse på mottatt kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse - For å kunne gjennomføre en kapitalforhøyelse er det nødvendig at det innhentes erklæring fra revisor om at innskuddet er overført til selskapet. Dette skal sikre at innskuddet er reelt, har tilfalt selskapet og kan tjene til dekning for selskapets kreditorer.
  • DokumentmalerRevisors bekreftelse på mottatt tingsinnskudd - For å gjennomføre en kapitalforhøyelse må det innhentes erklæring fra revisor om at innskuddet er overført til selskapet. Dette skal sikre at innskuddet er reelt, har tilfalt selskapet og kan tjene til dekning for selskapets kreditorer.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis