Ledelsesteknikker

Få inspirasjon til effetiv ledelse.

Les mer
Ekspertene

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Det er greit å kunne lese et regnskap, men ledelse handler først og fremst om mennesker. 

Mennesker kan være mer eller mindre produktive. Det handler både om god organisering, om effektive prosesser og om en kultur som er i samsvar med virksomhetens ide. Ikke minst handler det også om motivasjon hos den enkelte. Uansett hva som ellers er på plass, skaper du i en moderne bedrift ikke resultat over tid med uengasjerte og i verste fall demotiverte medarbeidere.

Hvordan får du så de rundt deg til å prestere? Hvordan får du fram det engasjementet som må være på plass hos medarbeiderne for at du som leder skal kunne skape gode resultater gjennom disse.

Ekspertene

Ekspertene - Ledelsesteknikker

Arild Borg

Partner i Aicis Ltd

Lene Fjellheim

NLP/NS Trainer, Partner i CoachTeam Foredragsholder, kursleder og coach

Ingunn Hagen

Daglig leder i Steg-for-steg

Betsy Heltne

Egen psykologpraksis ved Parkveien Psykologsenter i Oslo

Bjørn W. Hennestad

Orklaprofessor i bedriftskultur og ledelse

Vigdis Jordal

Daglig leder i Hjertebank Vigdis Jordal

Merete Lütken

Managing Partner, Pargas DA

Rikke Mjaaland

Egen psykologpraksis ved Parkveien Psykologsenter i Oslo

Marianne Nordli

Trainer og coach i Centor AS

Anne Guri Selnæs

Daglig leder og kommunikasjonsrådgiver Hermenes AS

Rune Semundseth

Forretningsutvikler, coachende rådgiver, forfatter og foredragsholder

Anders Skoe

Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Richard B. Stephenson

Partner i Logografia AS, daglig leder i Polaris Institute AS

Sist publisert

  • Idébank10 tips for bedre presentasjoner - Vinn publikum – Ha struktur – Gjør det enkelt (03.10.2013)
  • Hurtigguider - rammeverkFire strategier for effektivt lederskap - Dette er en ledermodell som bygger på fire strategier som er sentrale for å oppnå motiverte og engasjerte medarbeidere. Modellen er i hovedsak basert på arbeidet til Warren Bennis og hans kollega Burt Nanus. (27.04.2009)
  • Hurtigguider - rammeverkSituasjonsbestemt ledelse - Få oversikt over Hersey og Blanchards modell for situasjonsbestemt ledelse (Situational Leadership). Tilpass din lederstil til det som gir mest effekt i forhold til den enkelte medarbeider. (26.04.2009)
  • Hurtigguider - rammeverkGood to great - Fins det et mønster av egenskaper som muliggjør fremragende resultater - hvorfor enkelte klarer spranget fra middelmådighet til fremragende mens andre mislykkes. Her får du Jim Collins struktur for varige forbedringer fra boken Good to Great. (06.12.2008)
  • Hurtigguider - rammeverkArgumentenes tre hovedgrupper - Hvordan formulerer du dine argumenter, slik at dine tilhørere forstår og godtar ditt budskap? Du kan hente grunnprinsippene for god argumentasjon helt tilbake fra Aristoteles i det gamle Hellas: Logos, ethos og pathos. (24.11.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • IdébankSMART-kriteriene - SMART er et akronym som står for Specific (spesifikt), Measurable (målbart), Achievable (oppnåelig), Relevant (relevant) og Time Bound (tidsfestet). Dette som krav til mål på alle nivå i en organisasjon, og som er mye brukt i praksis.
  • Hurtigguider - rammeverkKvantitative vs. kvalitative mål - Ved fastsettelse av mål, har man gjerne to hovedkategorier: kvantitative og kvalitative mål.
  • Hurtigguider - rammeverkSituasjonsbestemt ledelse - Få oversikt over Hersey og Blanchards modell for situasjonsbestemt ledelse (Situational Leadership). Tilpass din lederstil til det som gir mest effekt i forhold til den enkelte medarbeider.
  • FagartiklerLedelse av endring - Ledelse av endring er å regissere en spennende reise i motvind, storm, medvind og roligere farvann. I vår tid er utfordringene mange, og verdenen vi lever i er i en brytningstid der gamle sannheter står for fall uten at vi har funnet alle de nye. Det å lede endringsprosesser blir derfor en krevende, men spennende utfordring. Jeg skal her gi dere en liten smakebit på hva dette kan dreie seg om.
  • FagartiklerEt blikk utenfra - Veiledning på kroppspråk - Å gi en annen person veiledning på kroppsspråk handler om å kombinere bruken av de ulike former for intelligens som vi besitter[5] Det er en kreativ prosess som forutsetter åpenhet og ærlighet, god kommunikasjonsevne, forståelse av den kroppslige "kinesthetic", forholdet til rommet, musikalitet og en analytisk evne til å oppdage hva som faktisk skjer med kroppen.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis