Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Ha kontroll med likviditeten på kort og lang sikt. Se faresignalene før det er for sent. Skap tillit hos banken og investorer.

Les mer
Ekspertene

Vi lever i en verden med raske endringer. Det er ikke alltid like lett å vite hva fremtiden vil bringe. Mange sier at ”det eneste vi er sikre på er at det ikke blir akkurat sånn som vi tror”. Erfaring viser imidlertid at det å gjøre en så god vurdering som mulig av hvordan situasjonen vil se ut i årene fremover, og oppdatere denne jevnlig, er av stor verdi. Dette verktøyet hjelper deg med akkurat dette. Her kan du se hvordan den økonomiske situasjonen vil se ut basert på de forutsetningene som legges til grunn. Tilsvarende kan du simulere på alternative scenarier, og se hvordan resultat, balanse, likviditet, kontantstrøm og nøkkeltall påvirkes av ulike forutsetninger. Du kan altså se konsekvensene av endrede rammebetingelser tidlig og iverksette nødvendige tiltak.

Ekspertene

Ekspertene - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Tor Berntsen

Advokat i advokatfellesskapet Bratsberg AS

Gunnar A. Dahl

Partner i DHT Corporate Services AS

Alex Gundersen

Økonomidirektør i NOAH AS

Olav Hove

Utvikler programvare for økonomiplanlegging og oppfølging

Anders Thoresen

Partner i DHT Corporate Services AS

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

  • FagartiklerBudsjettering og likviditetsstyring - Et realistisk likviditetsbudsjett kan være et fantastisk styringsverktøy både når økonomien er anstrengt og når bedriften går bra. Overraskende få bedrifter har fokus på dette. (08.07.2014)
  • FagartiklerFinansiering av virksomheter - Altfor mange ledere i små og mellomstore bedrifter har kun fokus på resultat og resultatoppfølging. Finansiell styring er et forsømt område. Her kan revisor spille en sentral rolle. (08.07.2014)
  • FagartiklerHvordan bør bedrifter finansieres? - I denne artikkelen vil jeg illustrere at man ved enkle fremgangsmåter kan oppnå en langt bedre finansiell styring av virksomheten enn det man ser i mange små og mellomstore bedrifter. Den finansielle styringen er et forsømt område i denne typen bedrifter. Altfor mange ledere har kun fokus på resultat og resultatoppfølging. Dette er selvsagt viktig, men har man ikke tilstrekkelig likviditet når man neppe de driftsmessige mål. Økt fokus på hvorledes balansen bør bygges opp, vil bedre likviditeten betraktelig. (27.02.2009)
  • FagartiklerNorske bedrifter mangler likviditetsstyring - Undersøkelse om bruk av verktøy i likviditetsstyring. (13.10.2008)
  • FagartiklerInvestor Relations - Strategi og praksis - Fremdeles er det slik i landet at de færreste har høyere aksjonærverdier som et uttalt mål for selskapets IR virksomhet. Underlig nok er det akseptert at mangel på tillit til selskapets kommunikasjon med finansmarkedene gir en rabatt på aksjekursen. (08.10.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • FagartiklerHvordan bør bedrifter finansieres? - I denne artikkelen vil jeg illustrere at man ved enkle fremgangsmåter kan oppnå en langt bedre finansiell styring av virksomheten enn det man ser i mange små og mellomstore bedrifter. Den finansielle styringen er et forsømt område i denne typen bedrifter. Altfor mange ledere har kun fokus på resultat og resultatoppfølging. Dette er selvsagt viktig, men har man ikke tilstrekkelig likviditet når man neppe de driftsmessige mål. Økt fokus på hvorledes balansen bør bygges opp, vil bedre likviditeten betraktelig.
  • FagartiklerBudsjettering og likviditetsstyring - Et realistisk likviditetsbudsjett kan være et fantastisk styringsverktøy både når økonomien er anstrengt og når bedriften går bra. Overraskende få bedrifter har fokus på dette.
  • FagartiklerInvestor Relations - Strategi og praksis - Fremdeles er det slik i landet at de færreste har høyere aksjonærverdier som et uttalt mål for selskapets IR virksomhet. Underlig nok er det akseptert at mangel på tillit til selskapets kommunikasjon med finansmarkedene gir en rabatt på aksjekursen.
  • SjekklisterEnkel sjekk av budsjettet - Når budsjettet er ferdig utarbeidet, kan denne sjekklisten benyttes til å gå gjennom og kvalitetssikre viktige forhold for å oppnå et realistisk og teknisk korrekt budsjett.
  • FagartiklerNorske bedrifter mangler likviditetsstyring - Undersøkelse om bruk av verktøy i likviditetsstyring.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Støtte