Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Medarbeiderens 12 viktigste spørsmål

Hvilke forhold knyttet til medarbeidernes arbeidsvilkår har størst innvirkning på det økonomiske resultatet i en bedrift? Basert på forskningen bak First Break All the Rules av Buckingham og Coffman.
Økonomisk resultat skapes gjennom medarbeiderne og det de presterer i hverdagen. Hva bør ledere derfor vektlegge når de skal følge opp sine medarbeidere?

En betydelig mengde ledere, medarbeidere og selskap fra hele verden har vært involvert i en undersøkelse for å avklare dette. Hva gjør de beste lederne annerledes? I undersøkelsen fikk medarbeiderne et stort antall ulike spørsmål knytte til sin arbeidssituasjon. Analysen viste at de lederne som hadde best økonomisk resultat hadde som fellesnevner at de også fikk høyest score hos medarbeiderne på et sett på 12 spørsmål.

De 12 utvalgte spørsmålene viser litt forenklet at de mest økonomisk suksessrike lederne i første rekke har som fellesnevner at de har tatt medarbeidernes grunnleggende menneskelige og praktiske behov på alvor. De har med andre ord en større vektlegging av myke faktorer. Dette har vakt oppsikt. Ikke minst fordi det bryter med mange lederes rådende oppfatninger om hva som er aller viktigst for å skape et økonomisk resultat - kontra hva som er mindre viktig og til og med kan gå på bekostning det.

Nedenunder har jeg gjengitt de 12 utvalgte spørsmålene. De er formulert i en "jeg-form" for medarbeideren og fokuserer på medarbeiderens egen opplevelse av sin situasjon.

Bruk disse spørsmålene som utgangspunkt for

 • din egen direkte dialog med medarbeidere
 • å bygge opp systemer for fruktbare medarbeidersamtaler i en organisasjon
 • å utvikle og gjennomføre målrettede medarbeiderundersøkelser
Ved å prioritere disse spørsmålene, vil du bryte mange uskrevne regler for hva som gir økonomisk resultat. På den annen side viser altså omfattende forskning at det er nettopp dette de mest økonomisk suksessrike lederne har styr på.

12 spørsmål

 1. Vet jeg hva som forventes av meg på jobb?
 2. Har jeg det materiellet og utstyret som jeg trenger for å gjøre jobben min ordentlig?
 3. Har jeg på jobb mulighet til å gjøre det jeg gjør best hver dag?      
 4. Har jeg i løpet av de sju siste dagene fått anerkjennelse eller ros for å gjøre en god jobb?
 5. Virker det som min overordnede eller noen på jobb bryr seg om meg som person?
 6. Er det noen på jobb som stimulerer min utvikling?
 7. Virker det som om mine meninger betyr noe på jobb?
 8. Får bedriftens misjon/hensikt meg til å føle at jobben min er viktig?
 9. Har mine jobbkolleger et ekte engasjement for å gjøre jobben sin med kvalitet?
 10. Har jeg en bestevenn på jobb?
 11. Har noen på jobb snakket om min framgang i løpet av de siste seks månedene?
 12. Har jeg i løpet av det siste året hatt mulighet på jobb til å lære og til å utvikle meg?  

Støtte