Møteteknikk

Effektive møter krever god teknikk. Her får du tips til forberedelse og god gjennomføring av møter.

Les mer
Ekspertene

Gode møter handler både om å forstå gruppeprosesser og om å ha styr på den praktiske gjennomføringen.

Desto bedre du behersker og forstår gruppeprosesser, desto bedre forutsetning har du for å skape resultater i et møte. Forutsetningene for gode resultater ligger imidlertid også i en god praktisk gjennomføring, fra forberedelser av møtet, klargjøring av møterommet, avvikling av selve møtet og til oppfølging i etterkant.

Det praktiske arbeidet er knyttet til hvordan du ønsker å gjennomføre gruppeprosessen på møtet.

Ekspertene

Ekspertene - Møteteknikk

Anders Skoe

Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Sist publisert

  • IdébankSpilleregler i møter - Er det greit at noens mobiltelefon ringer midt i et møte? Hva med spising av matpakke, enn si bestilling av pizza? Er kaffe og mineralvann greit? Gjør det noe om du kommer for sent? (03.03.2009)
  • IdébankØnsket resultat - Hvilke konkrete resultater han du som mål at et møte skal gi? Det å være tydelig på dette gir bedre agendaer og mer effektive møter. Her får du tips til hva slike resultat kan være og hvordan du formulerer dem. (03.03.2009)
  • IdébankHensikt med et møte - Hvorfor blir egentlig et møte avholdt? Sørg for at dette er nedskrevet og bearbeidet slik at det blir utvetydig uttrykt og kommunisert både i møteinnkallingen og på møtet. (03.03.2009)
  • IdébankBinge - Noen kommer med et innspill i et møte som ikke hører hjemme i agendaen, hva gjør du? Bingen er det enkle grepet som holder gruppen fokusert, samtidig som du sikrer at gode innspill ikke bare forsvinner. (08.12.2008)
  • Hurtigguider - rammeverkMøteteknikk med flippovermetoden - Få mer ut av møtene, og få mer ut av de som deltar på møtene! Flippovermetoden er en tidløs metode, som gir deg konkrete teknikker for økt effektivitet, fokus, engasjement og dialog. (10.11.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • DokumentmalerMøteinnkalling - Et godt forberedt møte, med en innkalling som gjenspeiler dette, er det beste grunnlaget for et effektivt, vellykket møte.
  • IdébankHandlingsplan - Hvem som gjør hva i etterkant av et møte, og ikke minst innen når? Hvem følger opp, og skal det holdes flere møter? Isåfall når?
  • IdébankEvaluering av møte - Dette er en enkel metode for å foreta raske evalueringer. Hva var bra? Hvordan kan det bli bedre? Metoden kan brukes først og fremst for å evaluere prosesser og prestasjoner. Bruk den som en trykkventil - gjør det til en vane i din bedriftskultur å evaluere med denne enkle metoden.
  • IdébankØnsket resultat - Hvilke konkrete resultater han du som mål at et møte skal gi? Det å være tydelig på dette gir bedre agendaer og mer effektive møter. Her får du tips til hva slike resultat kan være og hvordan du formulerer dem.
  • Hurtigguider - prosessMøtegjennomføring - Få tips til en ryddig struktur for gjennomføring av et møte fra forberedelser til etterarbeid.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis