Økonomi- og styringsverktøyØkonomi- og styringsverktøy
Olav Hove
Utvikler programvare for økonomiplanlegging og oppfølging

Langtidsbudsjett 4 år (se BT360.no)

Raskt og oversiktlig planleggingsverktøy der resultat, balanse, likviditet, kontantstrøm og nøkkeltall for 4 år henger sammen. Enkle simuleringsmuligheter med gode rapporter og grafer. Historiske grunnlagstall kan hentes automatisk inn.

INNHOLD - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Støtte