Økonomi- og styringsverktøyØkonomi- og styringsverktøy
Olav Hove
Utvikler programvare for økonomiplanlegging og oppfølging

Likviditetsbudsjett 12 mnd (se BT360.no)

Enkel planleggings- og simuleringsmodell i Excel for bedrifter som har behov for integrert resultat-, balanse- og likviditetsbudsjett. Bygger på standard kontoplaninndeling. Verktøyet har automatisert dataflyt med Rapportverktøyet «XLrapporten» for rask utarbeidelse av likviditetsprognoser.

INNHOLD - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Støtte