Problemløsning

Effektiv problemløsning er en kunst, både alene og i grupper. Her får du en strukturert problemløsningsmodell som hjelper deg å forstå problemet og finne gode løsninger.

Les mer
Ekspertene

Problemer er en del av hverdagen, og medarbeidernes evner til å løse disse er en suksessfaktor i arbeidslivet.  Problemløsing driver vi alle med hver dag. For noen er det et yrke å løse problemer, for andre er det de små og store beslutningene i livet som dominerer. Hvor skal ferieturen gå i år? Problemløsing er imidlertid ikke alltid enkelt, og altfor ofte skapes det konflikter og dårlige løsninger.

For en bedrift er medarbeidernes evne til konstruktiv problemløsing en suksessfaktor. Enkle prinsipper og en bevisst bruk av disse kan være nok til å gjøre problemløsing til den oppbyggende og skapende prosessen den bør være.

Ekspertene

Ekspertene - Problemløsning

Anders Skoe

Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Sist publisert

  • Hurtigguider - prosessProblemløsing i gruppe - Sørg for at du og dine medarbeidere er blant de som dag etter dag effektivt finner de beste løsningene på de riktige problemene. (02.09.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • Hurtigguider - prosessProblemløsing i gruppe - Sørg for at du og dine medarbeidere er blant de som dag etter dag effektivt finner de beste løsningene på de riktige problemene.
  • Ordlistesuboptimering - Optimering av løsningen av et problem ved å optimere problemets elementer. Ofte brukes begrepet om betydningen av feilaktig suboptimering, hvilket innebærer optimering som gir negative effekter for andre deler av problemkomplekset, og som derfor betyr at løsningen ikke blir optimert.
  • Ordlisteårsak/virkningsdiagram - Et fiskebeinsdiagram som visualiserer hvordan årsaker påvirker et problem. Vanligst er å analysere etter 5 M-prinsippet: menneske, maskin, materiale, metode og miljø. Kalles også Ishikawadiagram etter oppfinneren Kauro Ishikawa.
  • Ordlistesyntese - 1) sammenstilling, forbindelse av enkeltheter til en helhet, det å "sette ting sammen". Motsatt av analyse (s.d.) 2) (kjem.) oppbygging av kjemiske forbindelser av grunnstoffene el. av enklere forbindelser
  • Ordlisteskinnproblem - Spørsmålsformulering som ikke uttrykker noe virkelig problem, fordi den forutsetter noe som ikke er tilfellet

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Problemløsning