Rapportering og målstyring

Bygg et rapporteringssystem som er enkelt og gir god styring av virksomheten. Hvilke behov har ledelsen og hvilke behov har styret?

Les mer
Ekspertene

Daglig leder er jmfr aksjelovens § 6-15 pålagt å rapportere til styret minimum hver 4. måned (ASA: hver måned).

Også § 6-12 stiller krav til styret: "Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll".

Samtidig ser vi at informasjonsflyten til styret i mange sammenhenger oppleves som et problem. En undersøkelse viste at

 • 31 % får informasjon de ikke har bedt om
 • 49 % klarer ikke å håndtere informasjonen
 • 38 % kaster bort tiden med å hente informasjon
 • 61 % føler ubehag ved informasjonsoverlessing
Undersøkelsen er gjort for noen år siden og tallene kan sikkert diskuteres som all annen statistikk. Dette er imidlertid ikke poenget her. Jeg har referert undersøkelsen fordi den illustrerer et viktig forhold som jeg kan bekrefte gjennom egen og andres erfaring, nemlig at det i mange bedrifter er et stort misforhold mellom den informasjonen styremedlemmer får av daglig leder og den de føler at de skulle ha hatt. I noen sammenhenger mangler viktig informasjon, og i andre sammenhenger blir en gjerne nedlesset med detaljerte regnskapsrapporter på bokføringsnivå som tar fokus vekk fra det som betyr noe. Dette er forhold som bør bekymre, både ut i fra lovens krav og styrets ansvar for å skape verdier for eierne.

Ekspertene

Ekspertene - Rapportering og målstyring

Olav Hove

Utvikler programvare for økonomiplanlegging og oppfølging

Anders Thoresen

Partner i DHT Corporate Services AS

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Frode Åsheim

Senior Vice President, Strategy i Nets

Sist publisert

 • FagartiklerStyre og ledelsesrapportering - revisor som rådgiver - Denne artikkelen setter fokus på rapportering i små og mellomstore bedrifter (SMB), og behandler rapportering til styret og ledelsen under ett. (09.07.2014)
 • Hurtigguider - rammeverkBalansert målkort - Et av hovedverktøyene i innføringen av balansert målstyring i en bedrift, er selve målkortet (også kalt styringskort). Her finner du en mal med eksempel på hvordan det kan settes opp. (19.06.2012)
 • Hurtigguider - rammeverkInntektsindikatorer - Hold styr på inntektene. Bygg opp en rutinemessig oppfølging av de indikatorene for inntektsutviklingen som gjør at du kan avdekke faresignaler og sette inn tiltakene når de virker som best: tidlig! (22.03.2012)
 • Hurtigguider - rammeverkKaplan og Nortons fire perspektiver - Se organisasjonen fra fire perspektiver: Finans, internt, kundene og lærings- og vekstperspektiv. (19.09.2009)
 • Formler og faktaDaglig leders rapporteringsplikt - Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. (23.04.2009)

Mest brukt siste 30 dager

 • Formler og faktaKaplan og Nortons fire perspektiver - Se organisasjonen fra fire perspektiver: Finans, internt, kundene og lærings- og vekstperspektiv.
 • Økonomi- og styringsverktøyDaglig leders økonomirapport - Få en profesjonell og velprøvd presentasjon av dine viktigste økonomitall, uten unødig og tidkrevende detaljarbeid.
 • SjekklisterDaglig leders totalrapport - Ha listen foran deg når du skal rapportere. Husk de viktige punktene. Jobb effektivt og hold kvaliteten oppe.
 • Hurtigguider - rammeverkBalansert målkort - Et av hovedverktøyene i innføringen av balansert målstyring i en bedrift, er selve målkortet (også kalt styringskort). Her finner du en mal med eksempel på hvordan det kan settes opp.
 • FagartiklerStyre og ledelsesrapportering - revisor som rådgiver - Denne artikkelen setter fokus på rapportering i små og mellomstore bedrifter (SMB), og behandler rapportering til styret og ledelsen under ett.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis