DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Redegjørelse for tingsinnskudd

Ved stiftelse av aksjeselskap er det mulig å gjøre kapitalinnskudd med andre formuesgoder enn penger; såkalte tingsinnskudd.
Jfr. aksjelovens § 2-6 kreves det i slike tilfeller et selvstendig dokument som skal utarbeides av stifterne og vedlegges stiftelsesdokumentet. 

Last ned eksempelet og tilpass til ditt eget selskap. Eksempelet oppfyller minimumskravene i følge aksjeloven til en slik redegjørelse.