DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Revisors uttalelse om redegjørelse for tingsinnskudd

Når en bedrift skal øke sin aksjekapital, kan dette gjøres ved å skyte inn eiendeler istedenfor kapital. Dette kalles tingsinnskudd. I så tilfelle må styret utarbeide en særskilt redegjørelse, som revisor må gi sin uttalelse om.
Uttalelsen skal vedlegges innkalling til generalforsamlingen der kapitalforhøyelsen vedtas.

Uttalelsen omtales i Aksjeloven § 10-2 jfr § 2-6

Last ned eksempel på en revisors uttalelse i margen til venstre. Eksempelet kan også brukes til å skrive din egen uttalelse.