DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Revisors bekreftelse på mottatt kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse

For å kunne gjennomføre en kapitalforhøyelse er det nødvendig at det innhentes erklæring fra revisor om at innskuddet er overført til selskapet. Dette skal sikre at innskuddet er reelt, har tilfalt selskapet og kan tjene til dekning for selskapets kreditorer.
Revisors erklæring kan ikke innhentes før innskuddet er overført til selskapet. Revisors erklæring skal legges ved meldingen om registrering av kapitalforhøyelsen som skal sendes til Foretaksregisteret og er en betingelse for at Foretaksregisteret vil gjennomføre registreringen.

Selskapet må etter nærmere avtale med revisor besørge at revisor mottar tilstrekkelig dokumentasjon til at revisor kan utstede erklæringen.

Last ned eksempel på en revisors bekreftelse av kontantinnskudd. 

Bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd i penger

Til Foretaksregisteret

Vi bekrefter at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker kapitalforhøyelsen i Produksjon AS med kr 200 000, fra kr 400 000 til kr 600 00.

Lillevik, den 20. mai 20XX

Revisor AS
Registrert/statsautorisert revisor