Risikostyring

Risikostyring er sentralt i mange sammenhenger: styrets og selskapets helhetlige risikovurdering, risiko i et prosjekt eller en investering. Her får du enkle verktøy for vurdering og oppfølging av risiko.

Les mer
Ekspertene

Risikofaktorene kan være svært individuelle for hver enkelt virksomhet. Sjansen for at det oppstår alvorlige arbeidsulykker krever for eksempel mer oppmerksomhet i en industribedrift enn i en konsulentvirksomhet. For en reiselivsbedrift vil terroraksjoner kunne få større konsekvenser enn for mange andre virksomheter. Tilsvarende vil en bedrift i etableringsfasen gjerne være mer sårbar for forsinkelser i produktlansering og manglende tilgang på ny kapital enn en bedrift som er etablert i markedet.

Selv om risikofaktorene er virksomhetsavhengig, viser det seg også at det er noen typiske hendelser som går igjen.  Vi har derfor laget en sjekkliste med slike typiske hendelser. Starter du analysen av din virksomhet med å gå igjennom denne, minsker sjansen for at du overser noen hovedområder. Bruk den deretter til å sette i gang tankene innenfor områder hvor særtrekkene til din virksomhet tilsier at det er viktig å gå mer i dybden.

På Lederkilden finner du også et fleksibelt verktøy for identifisering, vurdering og dokumentasjon av risiko. Det kan benyttes for hele virksomheter, virksomhetsområder, prosjekter eller mindre områder. Du får hjelp til å vurdere risikoen på en strukturert måte. Samtidig får du oversiktlige rapporter som viser "hvor skoen trykker" hvilke risikofaktorer det er viktig å ha fokus på. Dette presenteres i oversiktlige rapporter som er egnet for kommunikasjon med andre (andre i bedriften, styret, kunder etc. avhengig av situasjonen).

Ekspertene

Ekspertene - Risikostyring

Sist publisert

  Mest brukt siste 30 dager

   Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

   Prøv gratis

   INNHOLD - Risikostyring

     Støtte