Strategi

Strategi omfatter alt fra visjon, misjon og forretningsidé til detaljerte strategier for produkt og marked. Få guider og innspill for både strategisk analyse, beslutning og gjennomføring.

Les mer
Ekspertene

Strategiarbeidet har som funksjon å få organisasjonen å arbeide optimalt sammen mot felles mål, basert på en enighet om hvordan vi best skal arbeide for å nå de målene. 

Selv om dette er en grunnleggende forutsetning for å utvikle og drive virksomheter lønnsomt, er strategiarbeidet en utfordring i mange bedrifter. Noen gjengangere er

 • Planer som blir lagt og deretter støver ned i en skuff
 • Strategier som oppleves som "tåkeprat" av medarbeidere
 • Strategisamlinger som ender opp i mer sosialt samvær enn reelle mål og strategier
 • Mål og strategier som "alle" er enige i at er bra, men som ikke får konsekvens for daglige veivalg og handlinger
 • Mål og strategier som ikke er forankret i den opplevde nåsituasjonen i bedriften
 • Møter som oppleves som lite matnyttig

Ekspertene

Ekspertene - Strategi

Henrik Andenæs

Daglig leder i Norske Selskab

Arild Borg

Partner i Aicis Ltd

Gunnar A. Dahl

Partner i DHT Corporate Services AS

Arild Haraldsen

Administrerende direktør NorStella - en privat, næringsdrivende stiftelse for fremme av e-handel/e-business

Anders Skoe

Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Sist publisert

 • IdébankBedriftens identitet - oversiktskart (22.05.2013)
 • Hurtigguider - rammeverkSWOT-analyse - Identifiser styrker, svakheter, forretningsmuligheter og trusler for virksomheten. Sett navn på de kritiske suksessfaktorene og driv virksomheten framover. (18.04.2010)
 • Hurtigguider - rammeverkProdukters livssyklus (S-kurven) - Hvordan ser salgskurven til et produkt ut gjennom produktets levetid? Her finner du beskrivelse av et mønster som går igjen oftere enn andre. (25.04.2009)
 • FagartiklerIntegrasjon av Hydro Aluminium - VAW GmbH (2002) - Norsk næringslivs største oppkjøp i utlandet - en vellykket integrasjon utført i rekordtempo. (02.03.2009)
 • Hurtigguider - rammeverkAnsoffs vekstmatrise - Ansoffs vekstmatrise er et verktøy som hjelper virksomheter til velge vekststrategi. Matrisen bygger på ideen om at du kan vokse ved å markedsføre nye eller etablerte produkter i nye eller etablerte markeder. (06.12.2008)

Mest brukt siste 30 dager

 • Hurtigguider - rammeverkAnsoffs vekstmatrise - Ansoffs vekstmatrise er et verktøy som hjelper virksomheter til velge vekststrategi. Matrisen bygger på ideen om at du kan vokse ved å markedsføre nye eller etablerte produkter i nye eller etablerte markeder.
 • IdébankKonkurransefortrinn for en bedrift - I en konkurransesammenheng er det avgjørende å spille på og utnytte sine styrker, også kalt konkurransefortrinn. Disse må danne grunnlaget for bedriftens identitet (visjon, misjon, forretningsidé og organisasjonsidé), mål og strategier, og bevisstgjøres i alle ledd.
 • Hurtigguider - rammeverkKonkurransekreftene - ("Five forces"). I sitt rammeverk for strategisk planlegging har Michael Porter benyttet et konsept med fem krefter for å bestemme hvor attraktivt et marked er.
 • Hurtigguider - rammeverkPEST analyse - Hold styr på de generelle rammevilkårene for virksomheten. Her finner du et rammeverk, nyttige lenker og relevante stikkord for å gjøre en analyse av makroomgivelsene.
 • Hurtigguider - rammeverkSWOT-analyse - Identifiser styrker, svakheter, forretningsmuligheter og trusler for virksomheten. Sett navn på de kritiske suksessfaktorene og driv virksomheten framover.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis