Hurtigguider - rammeverkHurtigguider - rammeverk

Spredning av nye ideer og produkt - Rogers diffusjonsmodell

Tiden det tar for en nyhet å nå ut til markedet er avhengig av hvor raskt det enkelte individ aksepterer (adopterer) innovasjonen. Alle personer skal i utgangspunktet gjennom adopsjonsprosessen, men tiden det tar er forskjellig. Dette har Rogers illustrert gjennom sin diffusjonsmodell.

Støtte