IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Strategisk tenkning i bank bedriftsmarked

Hvilke strategier legger du for å videreutvikle bedriftsmarkedfunksjonen i en bank? Her er endel sentrale momenter og tips knyttet til strategien for videreutviklingen av bedriftsmarkedfunksjonen i en bank.
Med erfaring som rådgiver i flere ulike banker, har jeg satt opp en liste med sentrale momenter og tips. Bruk denne som ideer og korrektiv i forhold til eget arbeid. 

Sentrale områder

 1. Kundesegmentering med behandlingskonsepter
 2. Kundeansvarliges funksjon
 3. Organisering av støttefunksjon
 4. Nysalg/akkvisisjonsorganisering
 5. Incentivsystemer
 6. Prisingssystemer
 7. Lønnsomhetsoppfølging
 8. Risikoanalyse/kredittvurdering
 9. Kompetanseutvikling

Tips og innspill til de enkelte områdene

1. kundesegmentering med behandlingskonsepter

Småkundesegment

 • Standardiserte tjenester
 • Ikke fast kundebehandler, men en "pool" av kundebehandlere
 • Mest mulig automatiserte tjenester
Mellomkundesegment

 • Segmenteringskriterium
  • omsetning
  • aktivitetskapital (sum av innskudd og utlån på en kunde)
  • kundelønnsomhet
 • Egen kundebehandler (ca. 50 kunder pr. kundeansvarlig)
 • Endividuell oppfølging og initiativansvar for tilleggssalg til den enkelte kunde fra kundeansvarlig. Spille på fagavdelingene
Storkundesegmentet

 • Spesialtilpassede tjenester
 • 10-20 bedrifter pr kundeansvarlig
 • Mest mulig bransjespesialister

2. Kundeansvarliges funksjon

 • Koordinere bankens tilbud og initiativansvar til tilleggssalg ved kjennskap til kundens behov og bruk av spesialavdelingene i banken
 • Kredittansvar og innstilling til besluttende myndighet
 • Fleksible fullmaktsstrukturer
 • Kontinuerlig risikoovervåkning

3. Organisering av støttefunksjoner

 • Depot (håndtering av sikkerhetsstillelse/sikkerhetsobjektene)
 • Likviditetsstyring (Cash Management)
 • Innskudd og plasseringsprodukter
 • Valuta

4. Nysalg/akkvisisjonsorganisering

Etablere egen gruppe for å skaffe nye kunder - kundeansvarlige har ikke kapasitet. Også viktig ut i fra et uavhengighets og objektivitetsperspektiv. 

  5. Incentivsystemer

Innføre strukturert evaluering som grunnlag for bonus/lønn

Evaluere:

 • Porteføljelønnsomhet
 • Kundetilfredshet
 • Kvalitet på saksoppsett
 • Initiativ til nysalg
 • Samarbeidsevner
Bruk balansert målstyring (balanced score card)

6. Prisingssystemer

 • Små bedrifter: Prising etter risiko basert på strukturert modell
 • På mellomstore og store: Individuell prising

7. Lønnsomhetsoppfølging

Kvartalsvis lønnsomhetsoppfølging på kunder, den enkeltes portefølje.

8. Risikoanalyse/kredittvurdering

Etablering av risikoanalysemodeller basert på klassifisering (rating) på

 • Drifts- og forretningsmessige faktorer
 • Finansielle forhold
 • Engasjementets sikring

9. Kompetanseutvikling

 • Etablere kompetanseutviklingsprogram basert på individuelt behov tilpasset behandlingskonsept
 • Legge i bunn generell oppdatering på
  • regnskapsforståelse
  • regnskapsanalyse
  • depot/sikkerhet
  • budsjettering
  • bruk av modell for klassifisering (rating) av engasjement ved beregning av risikoscore
  • produktkunnskap (bankens produkter)
  • budsjettforståelse/-analyse
  • finansieringsstrategi
  • oppkjøpsfinansiering/fusjoner/fisjoner
  • analyse av komplekse strukturer