Bakgrunns­informasjonBakgrunns­informasjon

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert behandling.