Due diligence

Ved kjøp av selskap er det ikke alltid lett å vite om du får det du tror du får. Det finnes mange fallgruver, og det krever systematikk for å vite at du baserer dine konklusjoner på riktige forutsetninger. Her får du sjekklister og veiledning for en grundig virksomhetsgjennomgang.

Les mer
Ekspertene

Er alt det det gir seg ut for å være? Baserer du beslutningene dine på riktige forutsetninger?

En due diligence handler om å finne - enten bekreftelser på eller avvik fra kjøpsforutsetninger i forbindelse med et oppkjøp. Begge deler har lik verdi for en kjøper. Som gjennomfører av en due diligence er derfor jobben din å avsløre hvorvidt alt er hva det gir seg ut for å være. 

En due diligence er imidlertid en krevende og til dels kompleks oppgave, og det er ingen selvfølge at den gir det ønskede resultatet.

Da lønner det seg å høre på ressurspersoner som har mye erfaring fra kjøp og salg av selskap. En dårlig gjennomført due diligence kan være mer uheldig enn ingen due diligence, da denne i verste fall kan føre til beslutninger basert på en ubegrunnet tillit til den foreliggende informasjonen. Uten due diligence kan du i det minste ta høyde for at informasjonen er beheftet med en vesentlig usikkerhet. 

Under finner du verktøy og fagstoff basert på kunnskapen og erfaringene til våre forfattere.
 


 

Ekspertene

Ekspertene - Due diligence

Knut Boye

Partner i Simonsen Advokatfirma DA

Gunnar A. Dahl

Partner i DHT Corporate Services AS

Vi anbefaler

Sist publisert

  • Hurtigguider - rammeverkKommersiell analyse - Bruk vår sjekkliste til å gjennomføre en kommersiell analyse, en "helsesjekk", på et kjøpsobjekt. Få også tips til presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper). (11.11.2008)
  • Hurtigguider - rammeverkFinansiell analyse - Bruk våre sjekklister til å gjennomføre en finansiell analyse av et kjøpsobjekt: Er økonomien som forutsatt? Få også tips til presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper). (11.11.2008)
  • Hurtigguider - rammeverkDue diligence - faser og analyseområder - Hvordan vet du at selgers informasjoner er korrekte? Unngå å kjøpe katta i sekken. Få oversikt over hvordan du sjekker at de forutsetningene du bygger dine vurderinger på er riktige. (11.11.2008)
  • FagartiklerDue diligence - Når man skal kjøpe noe av en viss størrelse er det naturlig å foreta en viss undersøkelse av om objektet tilsvarer de forventninger man har. Det gjelder ved kjøp av et selskap i Brasil, en fabrikk på Snåsa eller en bolig i Stavanger. Den undersøkelse som foretas av objektet under medvirkning fra selger (og ansatte i "objektet") ved kjøp av selskap, fabrikker og større driftsmidler kalles "Due Diligence" ("DD") (06.10.2008)
  • Hurtigguider - prosessDue diligence - Få tips om hvordan du evaluerer forutsetningene rundt et oppkjøp. Dette inkluderer presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper). (02.09.2008)

Mest brukt siste 30 dager

  • FagartiklerDue diligence - Når man skal kjøpe noe av en viss størrelse er det naturlig å foreta en viss undersøkelse av om objektet tilsvarer de forventninger man har. Det gjelder ved kjøp av et selskap i Brasil, en fabrikk på Snåsa eller en bolig i Stavanger. Den undersøkelse som foretas av objektet under medvirkning fra selger (og ansatte i "objektet") ved kjøp av selskap, fabrikker og større driftsmidler kalles "Due Diligence" ("DD")
  • Hurtigguider - prosessDue diligence - Få tips om hvordan du evaluerer forutsetningene rundt et oppkjøp. Dette inkluderer presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper).
  • SjekklisterDybdesjekk av balansen i regnskapet - For å finne godt nok datagrunnlag til finansielle analyser må du stille en del tilleggspørsmål vedrørende vurderinger og spesifikasjoner i balansen.
  • SjekklisterForberede finansiell due diligenceanalyse - Hvilken informasjon trenger du for å gjøre en finansiell analyse ved en due diligence? Hvilke dokumenter trenger du å hente inn?
  • SjekklisterKommersiell analyse - Sjekk i hvilken grad virksomheten er velfungerende og i stand til å skape verdier i framtiden.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis