Organisering av styrearbeidet

Forutsetningen for et godt styrearbeid er et velorganisert styrearbeid. Her finner du praktiske verktøy, maler for instrukser og annet du trenger for å arbeide effektivt i styret. Dette er også den beste forsikringen i forhold til det ansvaret styret har.

Les mer
Ekspertene

Styrearbeid får stadig mer fokus både i Norge og utlandet. Styrets rolle er sentral både for å ha kontroll og for å realisere potensialet i et selskap. Å ta på seg et styreverv kan være givende, men innebærer samtidig risiko dersom en ikke gjør jobben skikkelig. Her legger vi til rette for å få det praktiske styrearbeidet til å fungere. På Lederkilden finner du også en egen startside for Styret som rolle, som i tillegg til det rent styrefaglige tar for seg mange andre områder et styret bør forholde seg til.

Ekspertene

Ekspertene - Organisering av styrearbeidet

Gunnar A. Dahl

Partner i DHT Corporate Services AS

Merete Lütken

Managing Partner, Pargas DA

Olav Fr. Perland

Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

  • IdébankEvaluering av styrets arbeid - Få inspirasjon til hva styret bør sette fokus på ved evaluering av sitt eget arbeid. (18.11.2014)
  • DokumentmalerStyreevaluering - Gjør en årlig evaluering av styrearbeidet og få bedre kvalitet. (28.08.2014)
  • SjekklisterStyret i krisebedrifter - Hordan opptrer styret når det er økonomisk krise i bedriften? Hva er de grunnleggende tingene? Hvordan håndterer du gjeldsproblematikken? (06.02.2012)
  • FagartiklerStyrer i vekstselskaper er ikke som andre styrer - Det hurtige tempoet i vekstselskaper stiller store krav til styresammensetning og styrets evne til å balansere proaktiv ledelse og reaktiv kontroll. Med utgangspunkt i egen styreerfaring vil jeg i denne artikkelen ta for meg kjennetegn ved vekstselskaper og de utfordringene, kravene og dilemmaene styrene i vekstselskaper møter. (08.11.2011)
  • FagartiklerEtikk og dilemmahåndtering i styret - Både økonomisk inntjening og annen form for verdiskaping er avhengig av de menneskene som jobber i eller med virksomheten. Men hvordan kan disse best mulig stimuleres til å skape de ønskede resultatene? Etikk er trolig en viktig del av svaret. (25.03.2009)

Mest brukt siste 30 dager

  • FagartiklerEierrollen, styrerollen og daglig lederrollen i små og mellomstore bedrifter - Dette temaet behandles her i lys av gjeldende lovgivning, den norske anbefalingen for god eierstyring og virksomhets- ledelse (corporate governance) og ikke minst sunn fornuft.
  • DokumentmalerInstruks for styret - Aksjelovens § 6-23 krever at det utarbeides en instruks i styrer med representanter for de ansatte.
  • DokumentmalerInnkalling til styremøte - Hva må en innkalling inneholde, og når må den sendes ut? Aksjeloven legger få føringer. Se mal og eksempel på innkalling.
  • FagartiklerEtikk og dilemmahåndtering i styret - Både økonomisk inntjening og annen form for verdiskaping er avhengig av de menneskene som jobber i eller med virksomheten. Men hvordan kan disse best mulig stimuleres til å skape de ønskede resultatene? Etikk er trolig en viktig del av svaret.
  • IdébankStyreleders arbeidsoppgaver - Styrelederens viktigste lovbestemte oppgaver er å innkalle til styremøter, forberede saker og lede styrebehandlingen. Men styrelederen har også en rekke oppgaver ut over de lovbestemte.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis