Valg av foretaksform

Få en innføring i hva som skiller aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer. Hva passer best for deg?

Les mer
Ekspertene

Når en skal drive virksomhet kan en velge mellom en rekke ulike foretaks- eller selskapsformer. De ulike formene har bl.a. ulike krav til etablering, utbetaling av overskudd, formaliakrav, skattemessige implikasjoner, rettigheter og forpliktelser for involverte personer. Hvilken selskapsform som passer best vil bl.a. avhenge av hvilken fase bedriften er i, hva virksomheten innebærer og de involverte parters preferanser.

Ekspertene

Ekspertene - Valg av foretaksform

Børge Busvold

Rådgiver skatt, Revisorforeningen

Sist publisert

  • FagartiklerValg av foretaksform - det ansvarlige selskapet - Organiseres virksomheten som ansvarlig selskap, får deltakerne fradrag for underskuddet i oppstartperioden i sin personlige ligning. Samtidig har deltakerne fullt ansvar for selskapets forpliktelser. Det er de viktigste forskjellene sammenlignet med et aksjeselskap. (12.03.2013)
  • FagartiklerValg av foretaksform - aksjeselskapet - Når du skal starte næringsvirksomhet, er flere foretaksformer aktuelle. Her ser vi nærmere på aksjeselskapet. (12.03.2013)
  • FagartiklerValg av foretaksform - samvirkeforetaket - Samvirkeforetaket kan passe når to eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og der den enkeltes økonomiske nytte av foretaket er viktigere enn avkastning av kapitalen. (12.03.2013)
  • FagartiklerValg av foretaksform - enkeltpersonforetaket - Når du skal starte næringsvirksomhet, er flere foretaksformer aktuelle. Her ser vi nærmere på enkeltpersonforetaket. (11.07.2012)

Mest brukt siste 30 dager

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Valg av foretaksform