IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Sigurd Knudtzon
Partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Salg av bedrift - 10 tips

Innspill til forhold det er vel verdt å tenke gjennom i den innledende fasen ved salg av en bedrift.
 

Salg av en bedrift kan være komplekst; det er mange fallgruver og det er ingen selvfølge at en får realisert de verdiene en forventer. Bruk en rådgiver som både er faglig kompetent, har godt nettverk, gode referanser og sist, men ikke minst som du føler at du har god kjemi med.

Det finnes ingen standard oppskrift for hvordan en bedrift SKAL selges. Prosessen og fremgangsmåten må tilpasses den konkrete bedrift. En strukturert prosess som tar høyde for de nødvendige stegene og kontraktsmessige forhold er imidlertid normalt til stor hjelp for å oppnå et godt resultat.

Nedenfor får du innspill til en del punkter du bør tenke godt gjennom i innledende fase ved salg av en bedrift. Dette er forhold som du bør diskutere med din rådgiver.

 1. Hva er hensiktene og målet med å selge bedriften?
  • Økonomiske mål
  • Forretningsmessige mål
  • Personlige mål
  • Andre hensyn: medarbeideres fremtid, lokalsamfunnet, merkenavn, videreføring av bedriften etc.
 2. Er timingen riktig for å selge bedriften?
  • Er de generelle markedskonjunkturene gode?
  • Er den konkrete bransjen attraktiv nå og hvordan forventes dette å utvikle seg?
  • Er bedriften moden for salg, eller er det forhold som bør endres, videreutvikles og forbedres først?
 3. Hva bør eventuelt gjøres med bedriften før den skal selges? (”Dress the bride”)
 4. Hvem kan være riktig kjøper?
  • Hvilke karakteristika ser du etter hos en kjøper?
  • Hvilke type kjøpere er relevante? Finansielle, industrielle (konkurrenter, kunder, leverandører andre industrielle), enkeltpersoner etc.
  • Er det noen konkrete kjøpere vi tror mest på?
  • Er det noen konkrete bedrifter eller personer vi ikke ønsker å selge til?
  • Har det noen betydning om kjøper flytter bedriften til et annet sted, eller fusjonerer bedriften inn i sin egen bedrift eller et annet konsernselskap?
 5. Hvilke synergier og strategiske verdier har de mest aktuelle kjøperne? NB! Dette bør vurderes for hver enkelt av de mest aktuelle kjøperne da det kan variere mye.
 6. Skal eierne og ledelsen være med videre?
  • Hvor lenge skal disse være med? I en overgangsperiode eller på ubestemt tid for å være med på videreutviklingen.
  • Hvordan blir eventuelt hverdagen for disse under nye eiere?
  • Har selger barn eller familiemedlemmer i bedriften? Hvilken rolle er det ønskelig at disse skal ha etter et eventuelt salg?
 7. Hvordan bør transaksjonen struktureres for at dere skal oppmå de finansielle målsettingene ved slaget?
  • Salg av aksjer vs. innmat
  • Salg av hele eller deler av selskapet
  • Oppgjørsform: kontanter, aksjer, selgerkreditt, earnout etc.
 8. Er det ønske om å beholde eiendom eller andre eiendeler som skal skilles ut fra virksomheten og som skal beholdes selv, selges uavhengig av bedriften eller leies ut til bedriften?
 9. Hvilke alternativer er det til å selge bedriften?
  • Videre drift i egen regi
   • Ny finansiering (egenkapital / gjeld)
   • Ekspansjon
   • Nye strategiske partnerskap / allianser
  • Fusjon / fisjon
  • Børsnotering
  • Generasjonsskifte
 10. Hvordan bør konfidensialitet og kommunikasjon håndteres?
  • Hvor viktig er konfidensialitet?
  • Hvem bør vite om at bedriften vurderes solgt og når bør de få vite dette?
  • Hva skal kommuniseres til hvem og når?
   • Interne interessenter: ledelse, nøkkelpersoner, fagforeningsrepresentanter, ansatte generelt
   • Eksterne interessenter: kunder, leverandører, banken, samarbeidspartnere, revisor, regnskapsfører, fagforeninger, lokalsamfunnet, media

 

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte

www.lederkilden.no - Utgiver: Nettopp Media AS - Tlf: 4000 2886 - E-post: kontakt@lederkilden.no
Om oss