Økonomi- og styringsverktøy

Dette produktet består av 2 verktøy – for budsjettering og kapitalplanlegging. - PRODUKTARK

LIKVIDITETSBUDSJETT 12 MND (se mer)

 • Gir et likviditetsbudsjett med god oversikt måned for måned,
  samt resultat-, balanse-, kontantstrømbudsjett og nøkkeltall.
 • Stor fleksibilitet og mange simuleringsmuligheter –
  kredittider, kassekredittutnyttelse osv.
 • Du får avdekket lånebehovet og er et godt underlag for lånesøknaden
 • Enkelt å lage likviditetsprognose i samspill med Lederkildens
  rapporteringsverktøy "XLrapporten"

Eksempelrapport
Last ned siste versjon

 
LANGTIDSBUDSJETT 4 ÅR* (se mer)

 • Gir økonomisk langtidsplan med resultat,
  balanse, likviditet, kontantstrøm og nøkkeltall
 • Simuleringsmuligheter på ulike forutsetninger –
  så du enkelt kan gjøre vurderinger av risiko og tiltak
 • Oversiktlig og god kapitalplanlegging
 • Utmerket underlag for lånesøknader

Eksempelrapport
Last ned siste versjon

 

"Vi har fått gode innspill til likviditetsstyring og styrket dialogen med banken."
Bjørg M.Baastad, Økonomisjef i MIBA AS