Økonomi- og styringsverktøy

Dette produktet består av 1 verktøy for perioderapportering mot ledelse og styret.

ØKONOMISK PERIODERAPPORTERING (XLrapporten)
(klikk for å gå til verktøyet)

  • Innsiktsfull rapport med analyse for god økonomistyring
  • Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall
  • God integrasjon med regnskapssystemer og automatisert dataflyt
    med Lederkildens budsjettverktøy "Likviditetsbudsjett 12 mnd."
  • Lav brukerterskel - kom i gang på 10 minutter
lederkilden.no