Økonomi- og styringsverktøy

Dette produktet består av 1 verktøy som kan benyttes til å beregne verdien av en bedrift. - PRODUKTARK

VERDIBEREGNINGSVERKTØY - se mer

  • Estimerer avkastningsverdi basert på normalresultatmetoden
  • Gjør en substansverdivurdering
  • Dokumenterer beregningene og tilhørende forutsetninger
 

 

Eksempelrapport
Last ned siste versjon
«Verdiberegningsverktøyet fra Lederkilden hjelper deg å beregne tallmaterialet metodemessig riktig og presentere dette på en god måte. Du sparer tid på den tekniske gjennomføringen og kan i stedet fokusere på de skjønnsmessige vurderingene som kreves»