Om oss - Menneskene

Lasse Birkeland

Partner i BDO Noraudit Oslo DAlasse.birkeland@bdonoraudit.no

Hovedarbeidsområder

  • Revisjon av tjenesteytende- og handelsvirksomhet
  • Revisjon av kulturinstitusjoner, foreninger og stiftelser - herunder særattestasjoner og spesielle skatt- og avgiftsspørsmål for disse
  • Bistand vedrørende intern kontroll i kommunal og offentlig sektor
  • Utvikling av revisjonsmetodikk og kvalitetskontroll

Bakgrunn

Lasse Birkeland er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1972, gjennomførte Høyere Revisorstudium samme sted og er statsautorisert revisor fra 1975.
Han har bred erfaring fra arbeid med intern kontroll og revisjon. Birkeland var i fire år lokal partner i Arthur Andersen & Cos revisjonsavdeling, og var ett år engasjert i et forskningsprosjekt ved hovedkontoret i Chicago.

Birkeland har innehatt tillitsverv i Revisorforeningen, og vært president i The Institute of Internal Auditors (Norway Chapter) og EDP Auditors Association (Norway Chapter). Han har i tillegg vært kvalitetskontrollør i Den Norske Revisorforening.

Birkeland har holdt kurs og forelesninger samt utført konsulentarbeid for kommunal og offentlig sektor. Han har drevet med utvikling av revisjonsmetodikk for både kommunal og privat revisjon.

Lasse Birkeland har i tillegg vært foreleser ved NHH, BI, distriktshøyskoler og skatteetater innen EDB og revisjon.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Lasse Birkeland