Om oss - Menneskene

Betsy Heltne

Egen psykologpraksis ved Parkveien Psykologsenter i Oslob-heltn@online.no

Hovedarbeidsområder og bakgrunn

Betsy Heltne er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. De siste fem årene har hun drevet egen psykologpraksis med voksne som målgruppe. Hun arbeider med endringsprosesser hos mennesker som opplever kriser og stagnasjon i livene sine.

Utbrenthet er et av de områdene hun arbeider mest med. Hun er opptatt av å bidra til å øke folks evne til å være mer bevisst tilstede i eget liv, både i forhold til seg selv og egne følelser og behov, og i relasjonene til andre. Dette bidrar til økt tydelighet, bedrer grensesetting og øker selvfølelsen.

Hun har tidligere arbeidet i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for videregående skole. Her hadde hun ansvar for oppfølging av skolene både gjennom arbeid med lærerne og skolens ledelse, samt direkte arbeid med elevene både enkeltvis og i grupper. Hovedmålet var å forebygge psykiske problemer hos ungdommene, og tilrettelegge best mulig for deres faglige utvikling. Endel av arbeidet ble gjort i form av foredrag og kurs, bygget opp rundt temaer som sosial angst, spiseforstyrrelser etc.

Betsy Heltne har også arbeidet for Senter for Krisepsykologi i Oslo. Dette har gitt erfaringer med arbeid rettet både mot enkeltpersoner, par, familier og andre grupper, som har opplevd en eller annen form for krise. Dette kunne være alt fra angst, depresjon eller samlivsbrudd, til debrifing og behandling av mennesker som har arbeidet i kriserammede områder, eller som har opplevd andre former for traumer.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Sist publisert

Mest brukt siste 30 dager

INNHOLD - Betsy Heltne

      Støtte