Om oss - Menneskene

Rikke Mjaaland

Egen psykologpraksis ved Parkveien Psykologsenter i Oslorikke.mjaaland@mjaaland.no

Bakgrunn/hovedarbeidsområder

Rikke Mjaaland er utdannet psykolog. Hun har i de siste 5 år hatt egen psykologpraksis hvor hun jobber med voksne, både enkeltpersoner og par. Henvendelsene omhandler ofte depresjon, angst og nettopp utbrenthet. Hun arbeider i hovedsak med kognitive terapiteknikker der mestring og ressurser er viktigst. Dette betyr at pasienten er spesialist på seg selv og har all nødvendig kompetanse, men får hjelp av psykologen til å definere og forstå dette tydelig.

Tidligere har hun arbeidet i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste tilknyttet det videregående trinnet i skolen. Hovedfokus var elever med sosial angst. Arbeidet var både rettet mot individet og mot skolen som organisasjon. Fokus var å øke lærernes kompetanse på temaet gjennom informasjon, samt veiledning i forhold til tilrettelegging av undervisning og miljø. Hun arbeidet også med elevene både individuelt og i grupper. I den sammenhengen var det å øke elevenes kunnskap om sosial angst og det å trinnvis utfordre angsten viktig.

Mjaaland har også arbeidet som rådgiver i Barne- og familieetaten. Arbeidet var rettet mot barnevernet i seksuelle overgrepssaker både i enkeltsaker og mer generelt gjennom kurs og foredrag.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Sist publisert

Mest brukt siste 30 dager

INNHOLD - Rikke Mjaaland

      Støtte