Om oss - Menneskene

Marianne Nordli

Trainer og coach i Centor ASinfo@ratos.no

Bakgrunn/hovedarbeidsområder

Kjernekompetanse

Gjennomført opplærings- og utviklingsprogrammer innen ledelse, kommunikasjon styrearbeid og strategi i 26 land. Hun har erfaring og resultater fra omorganisering av norske og utenlandske selskaper og fra langvarige management for hire oppdrag i privat og offentlig sektor. Hun har jobbet som styremedlem i norske og internasjonale bedrifter og organisasjoner og har hatt ansvar for hele og deler av en rekke kongresser i inn og utland.

Hun ble sommeren 2005 akkreditert som godkjent instruktør for EU-kommisjonen, Brüssel, Belgia for å gjennomføre lederprogrammer og konsulentoppdrag for kommisjonens ansatte. Hun er en av flere instruktører som er godkjente for kurset Management Training Program for mellomledere i EU systemet gjennom det tysk-fransk-spanske konsortiet Tea-Cegos S.A.

Internasjonal erfaring

Har jobbet med klienter i Norge, England, Belgia, Frankrike, USA og Sverige innen forretningsutvikling og omstillingsprosesser. Jobbet ett år i Frankrike for norsk fiskeeksport og var bosatt i Nebraska, USA i ett år som utvekslingselev. Har sittet i internasjonale og nasjonale komiteer.

Marianne var i perioden 2000-2003 medlem og leder av JCI Training Institute. Dette er den delen av Junior Chamber International som har ansvaret for å sertifisere instruktører i over 120 land. Hun ledet i to år arbeidet med å utvikle samt omforme JCI training Institute til JCI University. Marianne er sertifisert som International Training Fellow, som er det høyeste instruktørnivået i JCI. I tillegg er hun sertifisert headtrainer på alle instruktør- og lederkurs i JCI.

Marianne har coachet privatpersoner, ledere og medarbeidere i både offentlig og privat sektor i Norge og i utlandet og har utviklet og gjennomført coachingkurs for store norske bedrifter.

Styrerfaring

I land som Norge, Sverige, Frankrike og USA har hun sittet i bedrifts- og organisasjonsstyrer i både som leder og styremedlem. Hun holder kurs i styrearbeid og skriver artikler om styrets rolle. Er styremedlem og medaksjonær i Styreinformasjon AS. Selskapet arbeider med å profesjonalisere styrearbeidet i Norge og deler ut prisen Årets Styreleder i Norden. I 1999 var hun med i den første gruppen som gjennomgikk og bestod SND/BIs styrearbeidskurs.

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Støtte