Om oss - Menneskene

Stein Ræstad

stein@lederkilden.no

Hovedarbeidsområder

Utvikling, flyt og anvendelse av strategisk informasjon. Forretningsutvikling med utgangspunkt i muligheter og utfordringer gitt av informasjonssamfunnet. Kunnskapsformidling. 

Bakgrunn

Stein Ræstad har hatt ulike lederstillinger siden 1991, deriblant adm. direktør i et TietoEnator-selskap, daglig leder i et Siemens-selskap, samt ulike lederroller innen programvareutvikling av administrative IT-løsninger, inkludert e-handel, logistikk og e-læring. Har også i flere år vært medeier, daglig leder og ansvarlig redaktør for Nettopp Media AS (Lederkilden).

Han jobber nå med oppbyggingen av den internasjonale satsningen Diggerin.com, en web-applikasjon som gjør salgsdata fra salgsstøtteverkøy mer praktisk anvendbar for salgsledelsen i selskap.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Støtte