Om oss - Menneskene

Kaare Skagen

Professor Høyskolen i Oslokaare.skagen@lu.hio.no

Hovedarbeidsområder

Kaare Skagen arbeider i dag som professor ved høskolen i Oslo ved avdeling for Lærerutdanning, Masterstudium i grunnskoledidaktikk. Hovedarbeidsoppgaver er innenfor undervisning og veiledning på masterstudiet i grunnskoledidaktikk.

Bakgrunn

Kaare Skagen er utdannet som Dr. Polit i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Han ble professor i Tromsø i 2003. Han har vært redaktør i tidsskriftet UNIPED siden 1994. Han har arbeidet flere perioder i Tyskland. I 1985-87 var han lektor i norsk språk og litteratur ved Ludwig-Maximillian-Universitet i Munchen. Fra 1994-99 arbeidet han som vitenskapelig medarbeider ved DIPF (German National Institute for Comparative Educational Research i Frankfurt. Han har vært medlem og leder for flere kommisjoner og komiteer som har arbeidet med utdanning. Kåre Skagen har gitt ut en rekke publikasjoner og artikler om pedagogikk, veiledning, utdanning, språk, skjønnlitteratur, evaluering osv.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

INNHOLD - Kaare Skagen

      Støtte