Om oss - Menneskene

Espen Skaldehaug

Førstelektor ved Handelshøyskolen BIespen.skaldehaug@bi.no

Hovedarbeidsområder

Bedriftsøkonomisk analyse

Kompetanseprofil
Investeringsanalyse/ lønnsomhetsvurdering
Økonomiske prosjektevalueringsmetoder
Prosjekt-Score Card
Strategisk kostnadsanalyse
Aktivitetsbasert kostnadsforståelse og ledelse (ABC/AMB)
Balanserte styringsmodeller (Balance Score Card)
VAA ("Value Added Accounting")

 

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Mest brukt siste 30 dager

INNHOLD - Espen Skaldehaug

      Støtte