Se demo


Kompetansebasen

Se hvordan du kan dra nytte av ekspertenes kunnskap og erfaring på en effektiv måte.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Kompetansebasen.

Regnskapsanalyse med risikovurdering

Er den økonomiske risikoen i bedriften høy og et hinder, eller lav og en mulighet?

Se hvordan ekspertene vurderer det og få en objektiv vurdering for egen innsikt, for styret og samarbeidspartnere.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Analyseverktøy.

Benchmarkingsverktøy

Hvordan gjør bedriften det økonomisk i forhold til konkurrentene? Hvor er forskjellene og hvorfor er det slik? Hva kan dere forebedre og hvor er dere best?
Sammenlign bedriftens tall med inntil fire valgte konkurrenter. Bli mer bevisst og få grunnlag for refleksjoner og forbedringer.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Analyseverktøy.
 

Økonomisimulator

Hvilke økonomiske muligheter og trusler har bedriften? Hvor mye kan resultat og likviditet forbedres med ulike typer tiltak? Hvor er sårbarheten størst?
Simuler med bedriftens egne tall og se umiddelbart effekten på resultat og likviditet.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Analyseverktøy

Risikovurderingsverktøy

Har du en samlet oversikt over de viktigste risikofaktorene? Er disse rangert etter sannsynlighet og konsekvens slik at fokuset er på de riktige tingene?
Velg dine risikofaktorer i et rammeverk som leder deg gjennom prosessen og dokumenterer vurderingene.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Analyseverktøy.
 

Likviditetsbudsjett - 12 mnd

Ha kontroll på likviditeten! Integrert budsjettering av resultat - balanse - kontantstrøm - likviditet og nøkkeltall for 12 måneder. God fleksibilitet og simuleringsmulgheter.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Budsjettverktøy.

Langtidsbudsjett

Kapitalplanlegging for fire år. Integrert resultat - balanse - kontantstrøm - likviditet og nøkkeltall. Strålende for strategisk planlegging, lånesøknader og kapitalinnhenting.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Budsjettverktøy

Verdiberegningsverktøy

Få et effektivt verktøy for verdiberegning med normaltresultatmetoden og substansverdimetoden.

Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Verdiberegningsverktøy.
lederkilden.no

Rapporteringsverktøy

Programvare for regnskapsrapportering integrert med regnskapssystemer.

  • Innsiktsfull perioderapportering med analyse for god økonomistyring
  • Fokus på resultat, balanse, kontantstrøm, likviditet og nøkkeltall
  • God integrasjon med regnskapssystemer og lav brukerterskel
Dette innholdet får du tilgang til med abonnementet: Rapporteringsverktøy.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis