Oppdateringer

Nedenfor finner du en oversikt over nylige oppdateringer / endringer på våre verktøy. Last ned den siste versjonen ved å klikke "Last ned".

LIKVIDITETSBUDSJETT 12 MND (klikk for siste versjon av verktøyet)

Dato Endringer
19/09-2014
 • Rullegardinmenyer i flere ark er lagt i samme kolonne slik at de ikke "forsvinner" når vi blar bortover til høyre (skyldes frys av kolonner)
 • Ny layout på grafer. Tekster i akselinjer og overskrifter er endret
 • Alle månedsoverskrifter høyrestilt
 • Ved utskrift skjules alltid nullinjer i resultatbudsjettet og vises igjen etter at utskrift er ferdig
24/10-2013
 • Rettet bug i getTitle som forårsaket tilfeldig feilmelding ved oppstart.
3/6-2013
 • Avsatt kolonne for ifylling av kontonummer
 • Automatisert dataflyt mot rapportverktøyet "XLrapporten"
 • Lagt til flere linjer og låst muligheten for innsetting/fjerning av linjer

LANGTIDSBUDSJETT 4 ÅR (klikk for siste versjon av verktøyet)

Dato Endringer
14/03-2017
 • Endringsbalansen – Fond og annen egenkapital fremkommer nå under Ordinær netto kontantstrøm i rapporten «Kontantstrømanalyse»
 • Saldo for overkursfondet fremkommer nå på linja for "Innskutt egenkapital" i rapporten "Sammendrag balanse".
05/10-2015
 • Nøkkeltallet «Egenkapitalandel» beregnes ut fra egenkapital utgående balanse (31/12) og ikke gjennomsnitt balanse (01.01+31.12 delt på to)
19/09-2014
 • Helt nytt oppsett for hovedmeny med samme oppsett som 12 - mndr budsjett
 • Fil konvertert fra Excelversjon 2003 til versjon 2010
 • Endret rutine for lagring til PDF. Nytt valg av mappe for lagring, filen åpnes etter lagring
 • Grafer bygd opp helt på nytt, satt inn flere grafer
 • Satt inn nytt ark for forside

RAPPORTERINGSVERKTØY - XLRAPPORTEN (klikk for siste versjon av verktøyet)

Dato Endringer
24/10-2017
 • Tekstendringer egenkapital
19/11-2015 Versjon 3.3.15

 • Lagt inn fiks på importrutiner som førte til problemer om arket ikke hadde fokus.
01/07-2015 Versjon 3.3.13

 • Fikset en feil ved lagring av dataset pga arket FraRegnskapiFjor var skjult når XLRapporten prøvde å lagre
 • Fikset en feil ved utskrift til Excel i Økonomisk oversikt pga balanse cellene ikke var låst.
 • Fjernet test data
22/06-2015 Versjon 3.3.11

 • Rettet div. bugs.
27/04-2015 Versjon 3.3.9

 • La inn støtte for henting av regnskapstall fra InfoEasy via SQL med InfoEasySaldo.
 •   La inn støtte for formatet «XL». Gjør det mulig å hente inn XXXSaldo.xls filene og lese arkene. Gjør det mulig for de som har ekstern regnskapsfører, men ønsker å rapportere selv. Kan da sende f.eks. VismaBusinessSaldo.xls til regnskapsføreren som henter tallene og sender saldo filen tilbake. Kunden bruker «XL» formatet som regnskapssystem og henter inn saldo filen.
 • Gjorde noen endringer ved endring av regnskapssystem som skjuler felt som ikke er nødvendig å vise. F.eks. så vises systemrelatert brukernavn feltet kun når man velger VismaGlobal.
 • VismaBusinessSaldo: Rettet en feil oppdaget ved henting av budsjett.
23/02-2015 Versjon 3.3.6

 • Avdelingsrapportering tilgjengelig for Visma Business og Uni Micro brukere
 • Tilpasninger til Microsoft oppgraderinger i Excel 2013 og 365
 • Rettet bug ved import av datasett for Visma Business brukere
 • Tilpasninger for overføring ved bruk av annet enn 4 siffer i kontoplan  
 • Forbedret ytelse ved bruk av Excel 2013
19/02-2015
 • Avslutt knapp i arket kontrollpanel og Velg datasett
 • Bug ved import av datasett når kunden hadde Visma Business som medførte at det importerte budsjett nummeret ble overskrevet
 • Antall siffer i kontoplan blir nå overført riktig slik at de som har noe annet enn 4 siffer får også hentet tall uten at VismaBusinessSaldo må tilpasses slik det var gjort tidligere.  
 • La inn en sjekk for å skjule en feilmelding som dukket opp hvis man trykket import og det ikke var noen tall å hente.
11/11-2014
 • Rettet bug som forhindret registrering av ny bruker på PC tidligere registert på annen bruker.
03/10-2014
 • Rettet bug på overføring av tall fra XLrapport til likviditetsbudsjett 12 mnd.
14/04-2014
 • Ny rutine for henting og lagring av datasett
 • Mulighet for at ikke bokførte årsoppgjørsdisposisjoner på fjorårstall posteres til et valgt kontonummer IB egenkapital i årets regnskap
 • Korrigering av rapporten «Hovedoversikt» ved eksport til separat Excelfil.
 • Lagt inn funksjonalitet for automatisk overføring (SQL – sprørring) fra Visma Global.
28/10-2013
 • Filkobling i overskrift på forside. Sletter etter eksport og kopierer/limer inn manuelt.
 • Akkumulert resultat i fjor viser hele året uansett valgt måned.
 • Kolonnen for avvik fra i fjor i Resultatrapport viste nuller hvis resultat i fjor var null (årsoppgj.disp.) Flyttet kontrollen opp til Driftsresultat.
 • Økonomisk oversikt.«Hittil i år» og «Hittil i fjor» på resultatgraf i forklaring.
 • Resultatrapport:  Endret til «Avvik fra i fjor» i heading "denne periode" i fjor.
 • Setter dagens dato i arket Security i Ecoport budsjett ved likviditetsprognose. I enkele tilfelle sto det #Verdi i månedsheadingen
25/10-2013
 • Rettet bug i getTitle som forårsaket tilfeldige feilmeldinger ved oppstart
3/6-2013
 • Tilrettelagt for automatisert dataflyt fra og til verktøyet Likviditetsbudsjett 12 mnd

VERDIBEREGNINGSVERKTØY (klikk for siste versjon av verktøyet)

20/03-2018
 • Lagt inn justeringsmuligheter for skattesats
01/02-2018
 • Oppdatert skattesats, årstall og kpi
02/10-2017
 • Mindre bugfix
 • Åpnet for å navngi "objekter" i balansen.
03/05-2016
 • Oppdatert til versjon 7.6
 • Rettet feil i beregning vedrørende note 10
12/11-2015
 • Lagt inn kode som sørger for korrekt låsing/opplåsing av ark
 • Rettet div. småbug
 • Gått gjennom kode for lettere vedlikehold
14/08-2014
 • Oppdatert linker til Norges Bank
 • Justert feil i annen kortsiktig gjeld i balanseutskriften. Gjelder ikke input, kun utskrift og har derfor ingen betydning for beregningene.
02/07-2014
 • Forbedret navigasjon og utskrift
 • Diverse mindre justeringer
12/03-2014
 • Ny navigeringsmeny – gjør navigeringen enklere og raskere
 • Flere utskriftsmuligheter - velg enkeltrapporter, med/uten vedlegg og mulighet for PDF-utskrift
 • Diverse justeringer og oppdateringer i henhold til tilbakemeldinge

BENCHMARKING AV ØKONOMITALL (siste versjon)

15/10-2014
 • Rettet bug som førte til at poststed ikke ble hentet ved import av regnskapstall.

PLANLEGGINGS- OG PROGNOSEVERKTØY (siste versjon)

14/01-2016
 • Innhenting av både historiske foretakstall og konserntall for konsernselskaper (kan switche mellom de to)
 • Automatisk avvikskontroll og mulighet for automatisk retting av regnskapsposter (historiske helårstall)
18/05-2016
 • Oppdatert webservice til å bruke bt360's webservice
 • Oppdatert kode for nullstilling slik at også årstall nullstilles
 • Verktøyet heter nå "Planleggings- og prognoseverktøy"