Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

åpningsbalanse

En oppstilling av en bedrifts eiendeler og hvordan disse er finansiert (gjeld og egenkapital) på starttidspunket for etableringen av et nytt selskap. Åpningsbalansen skal vedlegges stiftelsesdokumentet og kan ikke være eldre enn fire uker før signeringen av stiftelsesdokumentet. Et viktig krav er at egenktapitalen i henhold til åpningsbalansen skal være minst like stor som den vedtatte aksjekapitalen. Samtidig skal aksjeinnskuddet i balansen føres netto etter fradrag av stiftelsesomkostninger (dersom selskapet skal dekke disse). Dette innebærer at dersom selskapet skal bære omkostningene ved stiftelsen, må dette skytes inn i tillegg til aksjekapitalen. Åpningsbalansen skal settes opp av stifterne og bekreftes av revisor.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.