Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

årsregnskap

[Eng. annual accounts, financial statements]
Den lovbestemte delen av et finansregnskap for et regnskapsår. Består av resultatregnskap, balanse, kontanstrømoppstilling og noter, jf. regnskapsloven 3-2. For morselskapet i et konsern består årsregnskapet av et selskapsregnskap og et konsernregnskap. Innsendingspliktige foretak skal hvert år sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av kompetent organ - det vil si generalforsamling eller tilsvarende organ. Små foretak er fritatt for å utarbeide kontantstrømoppstilling og konsernregnskap.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.