Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

arverett

Arveretten gir en oversikt over rettsreglene som gjelder arvegangen etter en persons død. Arverettslige spørsmål reguleres i Norge først og fremst av arveloven fra 1972 og skifteloven.

Et faktisk arveoppgjør er i utgangspunktet underlagt arvingenes egen kontroll; det finnes ikke offentlige institusjoner som kontrollerer at det arvingene blir enige om følger den ordningen loven legger opp til. Dersom arvelater har gjort et testamente kan dette også gjerne fravike alle de begrensningene arveloven legger opp til (blant annet krenkelse av pliktdelsreglene i al. § 29). Arvingene står nemlig i utgangspunktet fritt til å avtale hva som helst på skiftet - det er først når noen protesterer eller krever at arveloven får betydning.

Arveloven er derfor i utgangspunktet en lov som er laget for tingretten (den gamle skifteretten) der hvor det kreves offentlig skifte.

Arveavgift beregnes alltid ut fra arvelovens regler, med unntak av de få tilfellene hvor et ugyldig testamente likevel og fullt ut legges til grunn ved et privat skifte.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Problemområdene ved et generasjonsskifte

  Få oversikt over de viktigste problemområdene, samt ideer til hvordan et generasjonsskifte i familiebedrift kan planlegges og gjennomføres til beste for både den eldre generasjon, den yngre generasjon og bedriften.

 • Fagartikler
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Arveavgiftsregler for aksjer etter skattereformen

  Regjeringens skattereform (Stortingsmelding 29, mars 2004) og endring i verdifastsettelsen fra 1/1-2009, har fått betydning for arv av aksjer. Hvilke konkrete endringer ser vi på arveavgift og skattemessig inngangsverdi?

 • Fagartikler
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Forberedelse til generasjonsskifte

  Eierskapet i en virksomhet skifter stadig. Formuende familier kommer ikke utenom at før eller siden inntreffer generasjonsskifte, enten det skjer uforberedt ved død, eller det skjer gjennom nøye planlegging og overføringer i levende live. Artikkelen drøfter de vanligste problemene man må forholde seg til, og gjengir erfaringer på godt og vondt fra gjennomføring av en rekke generasjonsskifter.

 • Sjekklister
  Sigurd KnudtzonPartner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  20 spørsmål ved et generasjonsskifte

  Nøkkelen er å få til en prosess som oppleves som ordentlig og rettferdig, med god kommunikasjon og tid til bearbeidelse underveis.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.