Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

avskrivning

[Eng. depreciation]
Planmessig kostnadsføring av anleggsmidlers verdi over flere år. I finansregnskapet må man avskrive på grunnlag av historiske anskaffelsespriser iflg. lovreglene, og den mest vanlige regnskapsmessige avskrivningsmetoden er den lineære, dvs. like store årlige avskrivninger. Øyensynlig kan man ikke få frem den virkelige verdiforringelsen når man beregner avskrivninger med utgangspunkt i historiske anskaffelsespriser. I driftsregnskapet er det mest korrekt å beregne avskrivningene på grunnlag av gjenanskaffelsespriser dersom disse er kjente, eller man kan kalkulere gjenanskaffelsespriser f.eks. ved å nytte prisindekser.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.