Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

avtaleloven

Lov nr. 4 av 31. mai 1918 med senere endringer inneholder generelle regler for inngåelse av avtaler. Reglene består først og fremst av kriterier for når en avtale kan sies å være inngått. I konkrete avtaler kan reglene i loven fravikes. Avtaleloven inneholder ingen krav til utfoming eller innhold av en avtale. I andre lover (kredittkjøpsloven, angrefristloven, arbeidsmiljøloven og kjøpsloven) finnes det regler som i vesentlig grad begrenser avtalefriheten. I avtaleloven finnes det også bestemmelser som gjelder fullmakt, dvs. adgangen til å inngå avtaler på andres vegne. I loven finnes det også en lang rekke regler for når en avtale kan sies å være ugyldig. Dette gjelder f.eks. hvis tilbud eller aksept er gitt under tvang. Dessuten heter det at "en avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende".

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.