Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

balansebaserte metoder

Fellesbetegnelse på en gruppe verdivurderingsmetoder. Disse metodene tar utgangspunkt i en verdivurdering av selskapets eiendeler fratrukket gjeld og eventuelt utsatt skatt/latent skatt der dette er relevant. Disse fokuser altså på hva selskapet har bygget opp av verdier gjennom det de allerede har prestert. Hvor mye har de i banken? Hvor mye er bygningene verdt? Hvor mye er produksjonsutstyret verdt? Hva er varelageret verdt? Svaret på dette vil være avhengig av om du ser på det rent regnskapstekniske eller om du ser på den reelle (markeds)verdien. Den reelle verdien vil også avhenge av om selskapet skal drive videre, eller om bedriften skal avvikles og du må selge ut eiendelene nå i dag. Vanlige metoder er· 1) matematisk verdi/bokført egenkapital 2) verdijustert egenkapital/substansverdi 3) likvidasjonsverdi/realisasjonsverdi

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.