Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

balansebudsjett

Et budsjett som viser en virksomhets forventede balanse (status) ved utløpet av en budsjettperiode. Balansebudsjettet følger av de øvrige budsjettene. Eksempelvis vil det være naturlig å ta med UB debitorer og UB leverandørgjeld i likviditetsbudsjettet, lagrene fremgår av lagerbudsjetter, anlegg beregnes på basis av IB anlegg, investeringsbudsjett og resultatbudsjett (avskrivninger) mv. Balansebudsjettet bør analyseres på samme måte som balanseregnskapet. Dersom analysen viser at likviditeten, finansieringen eller soliditeten blir utilfredsstillende ved budsjettperiodens slutt, kan det være aktuelt å gå gjennom hele budsjettet på nytt for å utbedre de svakheter som måtte være avdekket.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.