Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

diversifisering

[Eng. diversification]
En ekspensjonsstrategi hvor man beveger seg ut på både nye produkt- og markedsområder, altså et steg ut i det ukjente. Dette kan f.eks være motivert ut i fra stagnasjon på eksisterende produktmarkeder, store lønnsomhetspotensialer på et nytt område eller et ønske om risikospredning (spre seg på markeder med ulike etterspørselsforhold og konjunkturer). Man kan ta utgangspunkt i egenutvikling eller oppkjøp, og det er vanlig å skille mellom følgende diversifiseringsstrategier: 1) Konsentrisk diversifisering (Utnytte synergier ved å tilføre bedriften nye produkter som har tekn. eller markedsmessige berøringspunkter eksisterende virksomhet, men kjøpes av andre kundegrupper) 2) Horisontal diversifisering (Tilføre produkter som er fjernt fra det man holder på med men som kan ha et marked hos eksisterende kundegruppe) 3)Konglomeratdiversifisering (ingen berøring med ekisterende virksomhet, hverken teknologisk eller markedsmessig. Motivet kan være bruk av ledig kapital i marked med høyere fortjenestemulighet.)

Relatert innhold


 • Hurtigguider - rammeverk

  Ansoffs vekstmatrise

  Ansoffs vekstmatrise er et verktøy som hjelper virksomheter til velge vekststrategi. Matrisen bygger på ideen om at du kan vokse ved å markedsføre nye eller etablerte produkter i nye eller etablerte markeder.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.