Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

due diligence

I forbindelse med ulike former for kjøp eller sammenslåing av selskap, benyttes ofte begrepet "due diligence". Begrepet kommer fra angloamerikansk rettspraksis. Det kan kanskje oversettes til norsk med "tilbørlig aktsomhet", selv om det ikke finnes noe tilsvarende norsk uttrykk i bruk. En due diligence er en systematisk gjennomgang for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en bedrift, normal i en oppkjøpssammenheng (men også beslektede situasjoner). Due diligence innebærer ulike former for analyser av det forretnings- og driftsmessige fundament i en bedrift. Det er vanlig å dele opp i tre ulike hovedområder: 1) Kommersiell Analyse. 2) Finansiell Analyse 3) Juridisk Analyse. Ut over dette vil det kunne være aktuelt med egne detaljanalyser for områder som teknikk, organisasjon og miljø, avhengig av virksomhetens art samt fokus i verdivurderingen. En due diligence er ingen garanti for en vellykket sammenslåing, men godt gjennomført er den et viktig bidrag for at beslutninger fattes på et riktig grunnlag.

Relatert innhold


 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Due diligence - faser og analyseområder

  Hvordan vet du at selgers informasjoner er korrekte? Unngå å kjøpe katta i sekken. Få oversikt over hvordan du sjekker at de forutsetningene du bygger dine vurderinger på er riktige.

 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Finansiell analyse

  Bruk våre sjekklister til å gjennomføre en finansiell analyse av et kjøpsobjekt: Er økonomien som forutsatt? Få også tips til presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper).

 • Hurtigguider - rammeverk
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Kommersiell analyse

  Bruk vår sjekkliste til å gjennomføre en kommersiell analyse, en "helsesjekk", på et kjøpsobjekt. Få også tips til presentasjon av resultatet til din oppdragsgiver (kjøper).

 • Fagartikler
  Knut BoyePartner i Simonsen Advokatfirma DA

  Due diligence

  Når man skal kjøpe noe av en viss størrelse er det naturlig å foreta en viss undersøkelse av om objektet tilsvarer de forventninger man har. Det gjelder ved kjøp av et selskap i Brasil, en fabrikk på Snåsa eller en bolig i Stavanger. Den undersøkelse som foretas av objektet under medvirkning fra selger (og ansatte i "objektet") ved kjøp av selskap, fabrikker og større driftsmidler kalles "Due Diligence" ("DD")

 • Idébank
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Funn ved due diligence

  En due diligence har som formål å verifisere de forutsetningene en vurdering av et selskap er basert på. Hva er det typisk du kan avdekke gjennom en due diligence?

 • Idébank
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Due diligence i tre faser

  Livsløpet til et bedriftsoppkjøp kan deles inn i tre due diligencefaser: Kartlegging, før avtale og etter avtale.

 • Sjekklister
  Gunnar A. DahlPartner i DHT Corporate Services AS

  Forberede finansiell due diligenceanalyse

  Hvilken informasjon trenger du for å gjøre en finansiell analyse ved en due diligence? Hvilke dokumenter trenger du å hente inn?

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.