Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

ekstraordinære poster

[Eng. ekstraordinære inntekter = extraordinary income. ekstraordinære kostnader = extraordinary expenses]
Ekstraordinære inntekter og kostnader er resultatposter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten: Postene må opptre uregelmessig, og de må være vesentlige (norsk regnskapsstandard). Få poster oppfyller disse kravene. Et eksempel på en ekstraordinær kostnad kan være tap ved nedleggelse av en hel virksomhetsgren. Tap og vinning ved salg av enkeltstående driftsmidler klassifiseres derimot sjelden som ekstraordinære poster. Det beregnes også skattekostnad av ekstraordinære poster.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.