Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

EV/EBIT

EV/EBIT er en mye brukt multippel ved verdivurdering av selskaper. EV er en forkortelse for enterprice value (sysselsatt kapital) og EBIT er det engelske begrepet for driftsresultat.

EV/EBIT er definert som markedsverdi av sysselsatt kapital (definert som markedsverdi av egenkapitalen pluss markedsverdi av netto rentebærende gjeld) dividert med driftsresultatet.

Dette er en mye brukt multippel. Dersom avskrivninger og investeringer over tid er forholdsvis like, både for verdsettelsesobjektet og de sammenlignbare selskapene, er dette en god multiplikator å bruke. Størrelsen på EV/EBIT kan variere mye, 5-8 er ikke uvanlig.

Det presiseres at en ved bruk av denne multiplen beregner verdien av sysselsatt kapital, og dermed må trekke fra verdien av netto rentebærende gjeld (eventuelt legge til netto rentebærende innskudd) for å beregne markedsverdien av egenkapitalen.

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.