Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

finansiering

Kapitalanskaffelse. Hvordan bedriftens eiendeler er finansiert. Det vil være behov for driftskapital (dekke forskjellen mellom løpende inn og utbetalinger) så vel som anleggskapital (finansiere varige ressurser). Kapitalbehovet kan finansieres gjennom fremmedkapital (kassekreditt, leverandørkreditt, pantelån mv) eller egenkapital (eierkapital). Når egenkapitalen styrkes gjennom at fortjenesten akkumuleres i selskapet i stedet for å deles ut til eierne, taler vi om selvfinansiering. Hvordan sammensetningen av de ulike typene kapital som "arbeider" i et foretak er, betegnes finansiell struktur. Det er ikke likegyldig hvordan finansieringen er; f.eks. bør ikke anleggsmidler finansieres gjennom kortsiktig gjeld.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.